Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S. Sierksma

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S. Sierksma "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
16-03-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Geschilbeslechter
Instantie
Stichting Migratierecht Nederland
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Kennisinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter College van Beroep voor de Examens
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
25-06-2013
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter van de Geschillenadviescommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
25-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Wrakingscommissie
Instantie
Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
26-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Rechtspraak van de Week
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
Instantie
Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
Datum ingang
16-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
09-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)