Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.C. Vegter

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.C. Vegter "

Beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-2009

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid beroepscommissie betaald voetbal
Instantie
KNVB
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-12-2015
Soort bedrijf/instantie
KNVB
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie bewaring TBS-dossiers
Instantie
Ministerie Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Ministerie Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Reclassering Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
reclassering
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
studiecentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Voortgezette opleiding advocatuur
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter beroepscommissie slachtofferhulp
Instantie
Slachtofferhulp Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
hulporganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie Sancties, tijdschrift over straffen en maatregelen
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1979
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1978
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Adviseur in verband huisvesting en onderbrening ex-gedetineerde: lid raad van advies
Instantie
Stichting De Instap Ede
Plaats
Nijmegen/Ede
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-01-2018
Soort bedrijf/instantie
Vrijwilligersorganisatie Oranjefonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Bijzonder hoogleraar penitentair recht
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
01-04-2016
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. Lid/Voorzitter Beroepscommissie
Instantie
Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
Plaats
's- Gravenhage
Datum ingang
01-01-1991
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
raad
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring
Instantie
Raad voor de Rechtsbijstand
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
raad
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter begeleidingscommissie wetenschappelijk onderzoek TBS
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2013
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
ministerie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter visitatiecommissie leergang rapporten door psychiaters en psychologen door NIFP
Instantie
Netherlans Quality Agency Utrecht
Plaats
Nijmegen/Utrecht
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Instituut dat opleiding verzorgt ten behoeve van rapportage in rechtszaken
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-08-2006
Datum eind
01-03-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
10-01-1997
Datum eind
28-02-2009
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
28-02-2009
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-1991
Datum eind
31-08-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)