Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P. Lourens

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P. Lourens "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer in buitengewone dienst
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep Kwalificatiestructuur
Instantie
Colo
Plaats
Zoetermeer
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijskoepel
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bezwarencommissie personele aangelegenheden
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Hoog College van Staat
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
28-02-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
05-03-1996
Datum eind
20-12-1998
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
20-12-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
20-12-1998
Functie
Vice-president
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
20-12-1998
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
11-05-1998
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
28-02-1990
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)