Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. N.A.W.E. Jansen

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. N.A.W.E. Jansen "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Strategisch Adviseur/lid van het Proefteam
Instantie
Maraboe Productions
Plaats
Utrecht
Datum ingang
30-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Producent van artiesten en cateraars voor evenementen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Familievereniging Cost Budde
Plaats
Diepenveen/Deventer
Datum ingang
12-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Familievereniging ten behoeve van familiebegraafplaats, kunstbezit en bijeenkomsten
Bezoldigd
Nee
Functie
Commissielid
Instantie
Reclame Code Commissie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Toezichtsorgaan/Zelfregulering
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Adviesraad van de Centrale Studentenraad (CSR)
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilliger
Instantie
Nationale DenkTank
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Denktank
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Mee-eter
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Culturele instelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)