Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.V. Polak

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.V. Polak "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent internationaal privaatrecht
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van het curatorium van de leerstoel ‘Prof. Mr H.G. Schermers’
Instantie
Universiteit Leiden – Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Universiteit leiden
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Stichting Ars Aequi
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgever van het juridisch maandblad Ars Aequi en de boekenreeks Ars Aequi Libri
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de raad van bestuur
Instantie
Stichting Internationaal Juridisch Instituut
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Adviesdienst voor de rechterlijke macht en de rechtspraktijk met betrekking tot internationaal privaatrecht en buitenlands recht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
Instantie
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Adviescommissie van het Ministerie van Buitenlandse zaken, mede ten behoeve van het Ministerie van VenJ
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Stichting Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Organisator van de jaarlijkse zomercursus in Leiden dan wel Amsterdam
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van het comité van aanbeveling
Instantie
Stichting Jurist & Werk
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Organisator van het jaarlijkse congres voor juridische studenten
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-1992
Datum eind
31-08-2012
Functie
Advocaat
Instantie
De Brauw Blackstone
Plaats
Den Haag/Amsterdam
Datum ingang
01-01-1987
Datum eind
31-08-2012

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)