Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J.W. Schollen

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J.W. Schollen "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-11-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-08-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactiemedewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Instantie
Boom Juridische Uitgevers
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Selecteur Jurisprudentie Onderneming & Recht
Instantie
SDU
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Commentaar Insolventierecht
Instantie
SDU
Datum ingang
01-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)