Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M. den Besten

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M. den Besten "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-10-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-09-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Geschillencommissie Makelaardij
Instantie
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent burgerlijk procesrecht, beroepsopleiding advocatuur
Instantie
Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs (CPO)
Plaats
diverse cursuslocaties
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Selecteur Jurisprudentie Bestuursrecht
Instantie
Sdu Uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2014
Datum eind
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent burgerlijk procesrecht, beroepsopleiding advocatuur
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Diverse cursuslocaties
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)