Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.F. van Kalmthout

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.F. van Kalmthout "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-06-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder
Instantie
Pensioen B.V.
Plaats
Goes
Datum ingang
12-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Pensioenvennootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Sawasdee
Plaats
Driewegen
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
ANBI
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat-belastingkundige
Instantie
Loyens & Loeff N.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-05-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
20-07-1998
Datum eind
30-06-2003
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)