Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.P. Balkema

Hoge Raad

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.P. Balkema "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer in buitengewone dienst
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie
Instantie
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Vlaamse accreditatieorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
De Drie Gasthuizen
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
verzorgings- en verpleegtehuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid-jurist
Instantie
Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2009
Soort bedrijf/instantie
tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie van het blad Sancties
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker Handboek Strafzaken en Kroniek Strafrecht
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
rechterlijke instantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Nationale Reclasseringsaktie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Koningsheide
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-06-1998
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactie Data Juridica
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie voor de gebiedsaanwijzing Gelderland
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
rechterlijke instantie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
29-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
28-02-2011
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
19-07-1998
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
29-10-1992
Datum eind
31-08-1996
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
14-02-1986
Datum eind
28-10-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
02-07-1982
Datum eind
19-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)