Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.C. van Oven

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.C. van Oven "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer in buitengewone dienst
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend Kroonlid
Instantie
Het Hof van Discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de commissie van Bijstand
Instantie
Stichting Coen van Oven
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2002
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurder
Instantie
Fornacis BV
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-1998
Soort bedrijf/instantie
Pensioen BV
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
31-01-2013

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)