Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Wortel

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Wortel "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Geschillencommissie Klachteninstituut Financiële dienstverlening
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2007
Soort bedrijf/instantie
klachteninstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-01-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
15-09-1999
Datum eind
01-01-2008
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
23-06-1998
Datum eind
27-07-1999
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-02-1996
Datum eind
22-06-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-05-1992
Datum eind
31-01-1996
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-05-1990
Datum eind
30-04-1992
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
30-04-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)