Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Storm

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Storm "

Beroepsgegevens

Functie
Griffier
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-03-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris-penningmeester
Instantie
Vereniging van oud-leden
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van oud-leden van de Hoge Raad der Nederlanden en van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Deputaatschap Herziene Kerkorde Generale Synode
Instantie
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Plaats
Landelijk
Datum ingang
14-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Institute of Protocol The Hague bv
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Deputaatschap Appelzaken Generale Synode
Instantie
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Groot Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2007
Soort bedrijf/instantie
stichting dat een fonds beheert
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Deputaatschap Appelzaken classis Midden-Holland
Instantie
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Kerkgenootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Present Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Vrijwilligersorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Hoofd kabinet vice-president/Hoofd Interne en Externe Betrekkingen
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-1999
Datum eind
01-03-2011

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)