Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.B. Bakels

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.B. Bakels "

Beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Actualiteitencollege Verbintenissenrecht
Instantie
gerechtelijke instantie
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Hof Den Haag, Den Bosch en Arnhem en RB Roterdam
Bezoldigd
Ja
Functie
Actualiteitencolleges
Instantie
Gerechtelijke instanties
Plaats
Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Anrhem, Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Gerechtelijke instanties
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de raad van advies
Instantie
E.M. Meijersinstituut (de onderzoeksschool van de Leidse juridische faculteit)
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
De Borgmaatschap (deze maatschap heeft een landhuis in eigendom waarin familieleden hun vakantie kunnen doorbrengen)
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-08-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
05-02-1997
Datum eind
16-12-2002
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
17-07-1989
Datum eind
04-02-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-1982
Datum eind
16-07-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)