Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.J.C. Aben

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.J.C. Aben "

Beroepsgegevens

Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-2009

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent cursus Forensische Expertise
Instantie
Universiteit van Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur Expertise en Recht
Instantie
Uitgeverij Paris B.V.
Plaats
nvt
Datum ingang
01-09-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Paris B.V.
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent diverse cursussen
Instantie
Universiteit Rotterdam/Amsterdam, Kerkebosch, SSR, Rechtbank Amsterdam, Gerechtshoven Amsterdam en Den Haag
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
universiteit/gerechtshoven/rechtbank/studiecentra
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
20-12-2007
Datum eind
31-08-2009
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
19-12-2007
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
30-09-2002
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
30-09-1994
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
30-09-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)