Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.T.C. Welters

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.T.C. Welters "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Geschillenadviescomissie
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
17-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter van het College van beroep voor de Examens
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
17-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling (HBO) / Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker redactie Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker redactie Rechtspraak van de Week (RvdW)
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
09-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)