Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.S. Avendaño Canto

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.S. Avendaño Canto "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-12-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid College van Beroep Reclame Code Commissie
Instantie
Stichting Reclame Code
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
17-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bewerker EHRM-arresten voor publicatie in de NJ
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Commissielid
Instantie
Reclame Code Commissie (Stichting Reclame Code)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
17-06-2010
Datum eind
17-06-2014
Soort bedrijf/instantie
ADR / privaatrechterlijke geschillenbeslechting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)