Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J.P. Schild

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J.P. Schild "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-12-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-07-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Vaste medewerker WPNR
Instantie
Koninklijke Notariële Broederschap
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
beroepsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van de commissie cassatie in het belang der wet
Instantie
Hoge Raad der Nederlanden
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Hoge Raad
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent Vakgroep Staats- en Bestuursrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker redactie NJ
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2004
Datum eind
01-04-2015

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)