Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.H.T. Heisterkamp

Hoge RaadBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.H.T. Heisterkamp "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-02-2007

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies facultaire opleiding Nederlands Recht
Instantie
Rijksuniversiteit Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend rechter
Instantie
Benelux Gerechtshof
Plaats
Den Haag / Brussel
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Internationaal college
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Dullertstichting
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Algemeen nut beogende instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactie BNB + maken koppen bij sommige uitspraken
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter Tucht- en arbitragecommissie in hoger beroep
Instantie
Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs
Datum ingang
01-12-2000
Soort bedrijf/instantie
bedrijfsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid geschillencommissie
Instantie
Vereniging voor Agrarisch recht advocaten
Datum ingang
01-01-1996
Soort bedrijf/instantie
beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur (bijdrage aan diverse uitgaven: Pitlo goederenrt, T&C BW/Pacht, Rechtsv losbl. Asser huur)
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1987
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-01-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)