Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. jonkheer mr. B.C. De Savornin Lohman

Hoge Raad

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. jonkheer mr. B.C. De Savornin Lohman "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-04-2000

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Rotterdams Rijwielgenootschap
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
organisatie fietstochten
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
debating gezelschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
vermogensfonds (bejaarden)
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Genootschap Noorthey
Plaats
Den Haag
Datum ingang
08-06-2004
Soort bedrijf/instantie
vermogensfonds (studenten)
Bezoldigd
Nee
Functie
Rechter
Instantie
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Plaats
Straatsburg
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Beroep
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Orde
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
03-08-1994
Datum eind
08-03-2000
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1993
Datum eind
02-08-1994
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
17-06-1986
Datum eind
31-08-1993
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
09-04-1981
Datum eind
16-06-1986
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-02-1979
Datum eind
08-04-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)