Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. F.E. Mulder

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. F.E. Mulder "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter College van Beroep voor de examens
Instantie
Hoge school Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Hoge school
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag
Instantie
Hogeschool Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van het College van Beroep voor de examens
Instantie
Hogeschool Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv voorzitter bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Oegstgeest
Plaats
Oegstgeest
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)