Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. M. Schreuder-Vlasblom

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. M. Schreuder-Vlasblom "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-09-2000

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Staatsraad
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoogleraar staats- en bestuursrecht (O-aanstelling)
Instantie
Rijksuniversiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting collectie Vlasblom
Datum ingang
01-08-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
16-11-1995
Datum eind
01-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
12-10-1996
Datum eind
31-08-2000
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
24-10-1997
Datum eind
14-08-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)