Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. van Duuren

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. van Duuren "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
26-01-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bezwaarschriftencommissie
Instantie
Ministerie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)