Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
26-05-2000
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Staatsraad
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid tevens plaatsvervangend voorzitter van Commissie van Bezwaar
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Dienst Buitenlandse Zaken
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Generaal College voor de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
-
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Datum ingang
02-01-2012
Soort bedrijf/instantie
rechterlijke instantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting Muziek in de Gotische zaal
Datum ingang
01-12-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
20-11-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
19-11-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
15-11-1989
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
23-11-1992
Datum eind
31-12-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-11-1991
Datum eind
22-11-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)