Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Schukking

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Schukking "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie van Advies Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
ngo
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NJCM Bulletin)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
ngo
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Rechters voor Rechters
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
14-12-2012
Datum eind
31-12-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
31-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
30-11-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)