Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. Wolters

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. Wolters "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid, genoemd in artikel 8 van de Opleidings- en Examenregeling van de postdoctorale opleiding Energierecht op lokatie
Instantie
Raad van Toezicht
Plaats
Den Haag/Groningen
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Council of the Association of European Competition Law Judges
Plaats
Londen/Den Haag
Datum ingang
19-06-2004
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
09-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
03-10-1997
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
16-07-2004
Datum eind
01-03-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
20-10-2007
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
02-10-1997
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
11-05-1992
Datum eind
20-02-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
20-02-1995
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
07-09-1989
Datum eind
31-03-1994
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
14-02-1987
Datum eind
30-06-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
08-05-1987
Datum eind
06-09-1989
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
31-01-1985
Datum eind
06-05-1987
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
15-06-1984
Datum eind
30-01-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)