Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. Wissels

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. Wissels "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
18-07-2009

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van Comité van Aanbeveling Europa Instituut Universiteit Utrecht
Instantie
Europa Instituut
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Universitair Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
NVER (Nederlandse vereniging Europees Recht)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Vakvereniging/stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
NVER (Nederlandse Vereniging Europees recht)
Plaats
Den haag
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging/Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)