Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.J.C. De Moor-van Vugt

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.J.C. De Moor-van Vugt "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-08-2008

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar Bestuursrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-08-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Bezwaarschriften commissie NWO
Instantie
NWO
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoofddocent Minor Bestuursrecht
Instantie
Law Firm School
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
NSOB
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Cobex (College van Beroep voor de examens)
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Overheid-onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofdredacteur SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht
Instantie
Uitgeverij Paris
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Bedrijfsleven - uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Kwaliteitscommissie Bibob
Instantie
Ministerie van Justitie - Dienst Justis
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-01-2011
Soort bedrijf/instantie
overheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie Bezwaar Keurmerk Klantgericht Verzekeren
Instantie
Stichting Toetsing Verzekeraars
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Bedrijfsleven
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactieraad Kluwer Collegebundel
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Centrum voor Energievraagstukken FdR UvA
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Overheid - onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Grotius Academie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Academie voor Wetgeving
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Vrije Universiteit Brussel
Plaats
Brussel (België)
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Webmaster Afdeling Zuidoost Brabant Humanistisch Verbond
Instantie
Humanistisch Verbond
Datum ingang
01-08-2004
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
non profit
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur NJV
Instantie
NJV - Nederlandse Juristen Vereniging
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Zelfstandig academisch personeel met deeltijdse opdracht
Instantie
Vrije Universiteit Brussel
Plaats
Brussel - België
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
30-09-2013
Soort bedrijf/instantie
onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid visitatiecommissie VLUHR Bacheloropleiding in de Rechten transnationale Universiteit Limburg
Instantie
Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
31-12-2011
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
01-08-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
25-10-1995
Datum eind
01-02-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)