Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.G.J. van Ouwerkerk

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.G.J. van Ouwerkerk "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-03-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van de pleegouderraad
Instantie
Spirit Jeugd en Opvoedhulp
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Jeugd- en opvoedhulp
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Manager
Instantie
Immigratie- en naturalistatiedienst
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-04-2011

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)