Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Graefe

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Graefe "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
21-10-2004

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid kascommissie
Instantie
VAR, Vereniging voor bestuursrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Selecteur tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht
Instantie
Uitgeverij Sdu
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Sdu
Bezoldigd
Nee
Functie
Selecteur tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Instantie
Sdu
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Sdu
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)