Toeval of Niet Rechtspraak

mw. dr.mr. E.M.H. Loozen

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. dr.mr. E.M.H. Loozen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
16-11-2009

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mbt mededingingstoezicht in de zorg
Instantie
Instituut Beleid & Management Gezondheids, Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Examinator
Instantie
Stichting Grotius Academie
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-04-2006
Datum eind
13-02-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)