Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
09-10-2001
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-03-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Jean Monnet hoogleraar Europees Bestuursrecht
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Staatsraad in buitengewone dienst
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Hoog College van Staat
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Stichting beroepsopleiding Gemeentejurist
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Plaats
Eemnes
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Editorial Board
Instantie
Review of European Administrative Law
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgever Paris
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid
Instantie
Jurisprudentie bestuursrecht plus
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactieraad AB
Instantie
Jurisprudentie-periodiek Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactie
Instantie
Overheid en aansprakelijkheid
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactieraad Gemeentestem
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker kroniek Europees staats- en bestuursrecht, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)