Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. H.O. Kerkmeester

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. H.O. Kerkmeester "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-10-2005
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
08-10-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Klubhuis Langepad
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Sociaal- cultureel werk
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid hoofdbestuur/voorzitter sectie weg
Instantie
Pro Patria ALO Combinatie (PAC)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
25-03-2013
Soort bedrijf/instantie
atletiekvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Beleggingscommissie NVVR
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
beroepsorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Deeltijdprofessor Economische analyse van het recht
Instantie
Departement Rechten, Universiteit Antwerpen
Plaats
Antwerpen
Datum ingang
01-02-2001
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Rubrieksredacteur
Instantie
Ars Aequi
Datum ingang
01-11-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid geschillencommissie
Instantie
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-05-2014
Datum eind
07-05-2019
Soort bedrijf/instantie
klachteninstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Property Law & Economics
Instantie
Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2016
Datum eind
12-03-2016
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Gastprofessor European Economic Law
Instantie
Universiteit Antwerpen
Plaats
Antwerpen
Datum ingang
01-10-2014
Datum eind
31-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
29-02-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
27-08-2004
Datum eind
30-09-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)