Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.E. Doolaard

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.E. Doolaard "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
08-10-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid raad van beroep
Instantie
Vereniging van Registerinformatici
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
20-08-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
07-07-2000
Datum eind
12-06-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-04-1994
Datum eind
06-07-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-1992
Datum eind
14-04-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
14-04-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)