Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.A.J. van Lierop

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.A.J. van Lierop "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Arbiter
Instantie
International Court of Arbitration (ICC)
Plaats
Parijs
Datum ingang
15-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter
Instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-03-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-03-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-03-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Maastricht
Datum ingang
24-11-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
31-03-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
20-12-1991
Datum eind
31-08-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)