Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.L.W. Aerts

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.L.W. Aerts "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Veterinair beroepscollege
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
(appèl) tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Raad van Appèl van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport
Plaats
Wassenaar
Datum ingang
01-04-2008
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-11-1994
Datum eind
30-09-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
29-09-1993
Datum eind
29-11-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
29-09-1993
Datum eind
29-11-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)