Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.L. Verbeek

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.L. Verbeek "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Wetenschappelijke Commissie (adviseren over wetsvoorstellen)
Instantie
NVvR
Plaats
Den Haag / Utrecht
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging van rechters en officieren van Jusitie
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Juridische uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent / Lector
Instantie
SSR
Datum ingang
01-03-1999
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
OSR-Juridisch onderwijs
Datum ingang
01-11-2013
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsorganisatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
19-03-2012
Datum eind
31-12-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
28-02-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-1998
Datum eind
27-12-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-1997
Datum eind
27-12-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)