Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.E.M. Polak

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.E.M. Polak "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
08-08-2011
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba
Plaats
Curaçao
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van bestuur en curatorium van de Stichting Thorbeckeleerstoel
Instantie
Stichting Thorbeckeleerstoel
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
W.O. bijzondere leerstoel
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoofddocent Grotiusopleiding Algemeen bestuursrecht
Instantie
Stichting Grotius Academie
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Postacademisch onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid (sinds 2000), Voorzitter Redactie (sinds 2006) Overheid en aansprakelijkheid
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Vakliteratuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Onbezoldigd hoogleraar bestuursrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-06-1999
Soort bedrijf/instantie
W.O.
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)