Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H. Bolt

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H. Bolt "

Beroepsgegevens

Functie
President
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de bijzondere kamer ex artikel 37 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Plaats
Nederlandse Antillen
Datum ingang
30-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Rechterlijke organisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Staatsraad in buitengewone dienst
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
29-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad van State
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van het bestuur van de VAR Vereniging voor bestuursrecht
Instantie
VAR Vereniging voor bestuursrecht
Plaats
Utrecht/Amsterdam
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van begeleidingscommissie onderzoek 'De keuze voor hoger beroep'
Instantie
Raad voor de Rechtspraak (WODC)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
08-05-2012
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-03-2007
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
02-01-1990
Datum eind
31-12-2000
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
28-12-1993
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
08-01-1991
Datum eind
07-07-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)