Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.W. Du Marchie Sarvaas

College van Beroep voor het bedrijfslevenBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.W. Du Marchie Sarvaas "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-04-1994

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-09-2010
Functie
Griffier
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-07-1981
Datum eind
31-03-1994
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
23-06-1987
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)