Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. B.P. Kiewiet

College van Beroep voor het bedrijfsleven

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. B.P. Kiewiet "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Communautair bureau voor plantenrassen
Datum ingang
01-08-1996
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-08-1996
Datum eind
31-07-2006
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
03-02-1989
Datum eind
07-07-1994
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
24-02-1984
Datum eind
02-02-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)