Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. N.J. van Vulpen-Grootjans

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. N.J. van Vulpen-Grootjans "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Toegevoegd lid van het Generaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Instantie
Protestantse Kerk (PKN)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2015
Datum eind
01-05-2020
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijke organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
03-07-1998
Datum eind
30-06-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
12-11-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
02-07-1998
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
09-07-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
08-07-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)