Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y.J. Klik

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y.J. Klik "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-06-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-05-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
01-03-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
19-01-1998
Datum eind
31-01-2007
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
31-08-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
25-08-1993
Datum eind
30-06-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
24-06-1992
Datum eind
24-08-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)