Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.P. Madunic

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.P. Madunic "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bezwarencommissies veiligheidsonderzoeken
Instantie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Defensie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Rijksoverheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter bezwaaradviescommissie HRM
Instantie
De nationale politie
Plaats
landelijk
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
De nationale politie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de AWB- Adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht
Instantie
Provincie Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Provincie Utrecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de Interregionale Bezwaren Adviescommissie
Instantie
Politiekorpsen Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
Plaats
1-8-2014
Datum ingang
01-08-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van de bezwaaradviescommissie
Instantie
Het college van B&W van de Gemeente Ermelo
Plaats
1-9-2013
Datum ingang
01-02-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)