Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.H. Peper

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.H. Peper "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
01-01-2016

Nevenbetrekkingen

Functie
Rechter- plaatsvervanger
Instantie
rechtbank Overijssel
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
rechtbank
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente Huizen (NH)
Plaats
Huizen (NH)
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
15-10-2013
Datum eind
31-12-2015

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)