Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S. Croes

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S. Croes "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
06-04-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
30-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter College van Beroep voor de Examens en voorzitter wachtencommissie ongewenst gedrag bij kunstacademie
Instantie
Artez hogeschool voor de kunsten
Plaats
Arnhem, Enschede en Zwolle
Datum ingang
13-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Mediator
Instantie
Sinds 1 januari 2009 aangesloten bij Mediationplus
Plaats
Nijmegen en elders
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Samenwerkingsverband van mediators
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter bezwaarschriftencommissie
Instantie
Gemeente
Plaats
Beuningen
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)