Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M. van der Kade

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M. van der Kade "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
22-02-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
21-02-2002
Functie
Lid
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
21-09-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
20-09-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
20-04-1988
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
20-05-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
19-04-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
29-05-1986
Datum eind
19-04-1988
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
26-02-1987
Datum eind
19-04-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)