Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.F.G. Maes

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.F.G. Maes "

Beroepsgegevens

Functie
Senior-gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Op locatie
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactiemedewerker
Instantie
USZ
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor de Examens (Cobex) v.d. Amsterdamse Hoge School voor de kunsten en adviescommissie bezwaarschriften
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
07-05-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
08-06-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
31-12-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)