Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Hillen

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Hillen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2011

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2005
Datum eind
31-03-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
31-01-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
10-08-1998
Datum eind
31-08-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
19-05-1995
Datum eind
09-08-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-1994
Datum eind
18-05-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-1994
Datum eind
18-05-1995
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-01-1989
Datum eind
30-04-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)