Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F. Hoogendijk

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F. Hoogendijk "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid-jurist van de Commissie van Beroep
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
Plaats
Amsterdam/Leersum
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
07-07-1994
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
24-11-1993
Datum eind
06-07-1994
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
23-11-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
21-09-1992
Datum eind
23-11-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
21-09-1992
Datum eind
23-11-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
20-09-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)