Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D.S. de Vries

Centrale Raad van BeroepBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D.S. de Vries "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Advies van de HBO-opleiding Sociale Zekerheid
Instantie
NCOI
Plaats
Hilversum
Datum ingang
14-11-2012
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid tuchtcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
sportvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-10-2013
Datum eind
30-09-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
30-09-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
24-01-2007
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)